آب و محیط زیست

عنوان پروژه: طراحي تفصیلی کانال انتقال سیلاب سایت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

كارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

موقعیت: استان بوشهر- منطقه عسلویه

تاریخ قرارداد: 89/8/16

عنوان پروژه: انجام خدمات  نظارت کارگاهی پروژه ساماندهی خور و اراضی 34 هکتاری ماهشهر

كارفرما: شرکت پارس گوهر بین الملل

موقعیت: استان خوزستان – شهرستان ماهشهر

تاریخ قرارداد: 90/6/29