انرژی

طراحی سکوهای نفتی
طراحی مخازن نفتی سقف ثابت و متحرک
طراحی سیستم های انتقال سولفور(مایع)
طراحی سیستم هاس تولید انرژی های تجدیدپذیر دریایی