سازه و معماری

عنوان پروژه: طراحي تفصیلی پل‌های مسیر کانال انتقال سیلاب سایت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

كارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

موقعیت: استان بوشهر- منطقه عسلویه تاریخ

قرارداد: 90/7/25

عنوان پروژه:  نظارت کارگاهی پروژه تکمیل ساختمان اداری کمیته امداد استان تهران

كارفرما: کمیته امداد امام خمینی استان تهران

موقعیت: شرق تهران

تاریخ قرارداد: 90/12/7