مهندسی دریا و سازه های دریایی

مطالعات مراحل اول  و دوم طراحی مجتمع كشتي‌سازي شهرک صنایع دریایی ساحل اروند

كارفرما: شرکت همگامان فناوری و توسعه

موقعیت: استان خوزستان منطقه آزاد اروند -شهرستان آبادان

تاریخ قرارداد: 87/12/4

عنوان پروژه: مطالعات مرحله اول و دوم ساحل سازی و تأسیسات ساحلی بندر خرمشهر

کارفرما: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

موقعیت: استان خوزستان- بندر خرمشهر

تاریخ قرارداد: 88/05/20

طراحی موج شکن های بندرکانی- پروژه طرح توسعه بنادر کوچک

كارفرما: موسسه مهندسین مشاور ساحل

موقعیت: استان هرمزگان، جزیره قشم

تاریخ قرارداد: 89/10/18

عنوان پروژه: قرارداد EPC انجام عملیات احداث خط لوله آب برگشتی به دریا ، پالایشگاه فازهای (20 و21 پارس جنوبی)

كارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

موقعیت: استان بوشهر – منطقه عسلویه

تاریخ قرارداد: 91/12/13