خدمات ما

خدمات مدیریت طرح
انجام مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری پروژه های صنعتی
برنامه ریزی و بهینه سازی
ایجاد بانک های اطلاعاتی و مدیریت دانش
سازماندهی رودخانه هاومنابع آبی
سازماندهی و طراحی خورها، تالاب ها و دریاچه ها
طراحی شبکه های انتقال و توزیع آب، سیلاب و پساب
بررسی مسائل محیط زیست دریاها و منابع آب
طراحی سکوهای نفتی
طراحی مخازن نفتی سقف ثابت و متحرک
طراحی سیستم های انتقال سولفور(مایع)
طراحی سیستم هاس تولید انرژی های تجدیدپذیر دریایی
مهندسی سواحل و بنادر، مطالعات لایروبی
طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی
مدل سازی عددی پدیده های دریایی و اندرکنش سازه و آب
مطالعات ناوبری و ایمنی دریایی
طراحی سازه ای انواع سازه های بتنی و فلزی
طراحی سازه های ویژه
بررسی  و ارائه طرح های مقاوم سازی ساختمان ها
طراحی معماری و ارائه طرح های 3D
انجام عملیات نقشه برداری، هیدروگرافی و ژئوتکنیک
تامین تجهیزات و انجام عملیات اندازه گیری های میدانی در دریا، تالاب ها، رودخانه ها
مطالعات مهندسی خرید، ترخیص و تحویل کالا
تهیه و تنظیم دستورالعمل های نصب و نگهداری تجهیزات