مطالب توسط betagroup

دوره آموزشی Port Planning

حضور دو نفر از کارشناسان شرکت (آقایان مهندس مرادی و مهندس زمانی راد) در دوره آموزشی تخصصی طراحی بندر (Port Planning) که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و با همکاری دانشگاه Delft هلند و پلی تکنیک تهران از 20 لغایت 24 آبان ماه برگزار گردید.

دوره آموزشی Port Engineering

حضور دو نفر از کارشناسان شرکت (آقایان مهندس مرادی و مهندس تمدنی) در دوره آموزشی تخصصی طراحی بندر (Port Engineering)که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و با همکاری دانشگاه Delft هلند و پلی تکنیک تهران از 18 لغایت 23 آذر ماه برگزار گردید.

دومین جشنواره ملی دریا

شرکت در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت شرکت بهین طرح آپادانا به عنوان یکی از نخستین مهندس مشاور دریایی که موفق به دریافت عنوان “شرکت دانش بنیان” گردیده است در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت که از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار گردید،شرکت نمود و با بر=ایی غرفه […]