نوشته‌ها

دومین جشنواره ملی دریا

شرکت در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
شرکت بهین طرح آپادانا به عنوان یکی از نخستین مهندس مشاور دریایی که موفق به دریافت عنوان “شرکت دانش بنیان” گردیده است در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت که از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار گردید،شرکت نمود و با بر=ایی غرفه از تاریخ 17-19 آبان 1395 در محل موزه دفاع مقدس به معرفی قابلیت های فنی و مهندسی خود و ارائه دستاوردهای پروژه های دانش بنیان خود پرداخت.